Geachte Relatie,

Welkom op de planningswebsite van Reparco, genaamd Replan. Hier dient u uw vrachten te boeken van zowel het los aangeleverde papier (sorteerbont, OI, tijdschriften en/of kranten) alsmede het gebaald karton en papier.

Het los gestorte papier (sorteerbont, OI, tijdschriften en/of kranten) dient te worden ingeboekt in het planningssysteem door in te loggen middels de optie “Ingang Veerweg PM 1 (los gestort papier). Voor wat betreft de balenleveringen is de nieuw ingerichte ingang Bokkedijk geopend waarvoor de planning dient te worden gedaan door optie “Ingang Bokkedijk PM 2 (gebaald karton en papier)” te selecteren. Deze ingang is geheel geautomatiseerd en gebruikt deze planningswebsite om te controleren of u toegelaten wordt tot het industrieterrein. Het levernummer dat u hier ingeeft voor een bepaald tijdvak is daarvoor leidend.

Op deze website kunt u voor beide ingang ruime tijdvakken ‘claimen’, beschikbaarheid van tijdvakken inzien en flexibel herplannen van reeds door u geclaimde tijdvakken.

Wij zien u graag terug!

Met vriendelijke groet,

Reparco Renkum BV